Powrót

10.02.2022 Unieważnienie konkursu na opracowanie aplikacji służącej do przetwarzania dokumentacji w formacie PDF oraz ogłoszenie nowego konkursu w tym zakresie

W ramach ogłoszonego w grudniu 2021 r. konkursu na opracowanie aplikacji służącej do przetwarzania dokumentacji w formacie PDF złożonych zostało sześć prac konkursowych.

Ilustracja przedstawia po lewej stronie kilka kartek papieru z podpisem "Operat techniczny" od których prowadzi strzałka z napisem: "Aplikacja konkursowa" do znajdującego się po prawej symbolu pliku PDF.

W związku z tym, że nie wpłynęła żadna praca spełniająca wymagania formalne i minimalne wymagania funkcjonalne, Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie.

Z uwagi na uzasadnioną potrzebę opracowania przedmiotowego oprogramowania Główny Urząd Geodezji i Kartografii zawiadamia o ponownym ogłoszeniu Konkursu na opracowanie aplikacji służącej do przetwarzania dokumentacji w formacie PDF.

Zgłaszanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie jest możliwe do
17 lutego 2022 r. (godz.12:00). Natomiast prace konkursowe należy składać do
14 marca 2022 r. (godz. 12:00). Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna lub instytucja, firma, jeśli spełnią warunki określone w Regulaminie Konkursu.

Konkurs przewiduje możliwość wyłonienia dwóch najlepszych prac, które odpowiednio zostaną nagrodzone kwotami 60 000 zł netto za 1 miejsce konkursu oraz 40 000 zł netto za 2 miejsce konkursu. W przypadku niewyłonienia 2 miejsca konkursu, praca zwycięska otrzyma nagrodę w wysokości 80 000 zł netto