Powrót

10.03.2021 Nowy adres usługi dla Krajowej Integracji Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego

Usługa sieciowa Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (KIMP), zapewniająca dostęp do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, została udostępniona pod nowym adresem:

Usługa obejmuje aktualnie zintegrowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z 1369 jednostek samorządowych. Jest również dostępna w serwisie www.geoportal.gov.pl jako warstwa „Plany zagospodarowania przestrzennego” w grupie warstw Zagospodarowanie przestrzenne.

Stary adres usługi jest obecnie przekierowywany na nowy, ale zachęcamy do korzystania z nowego adresu, ponieważ dotychczasowy adres:

zostanie w najbliższym czasie wyłączony.