Powrót

10.04.2019 Projekty ZSIN Faza II, K-GESUT i CAPAP pozytywnie zaopiniowane przez Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji

Podczas ostatniego posiedzenia Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 5 kwietnia 2019 r. Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski przedstawił informację na temat efektów projektów realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Realizacja finansowanych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa projektów:

  • ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza II
  • K-GESUT  Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
  • CAPAP – Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej

została pozytywnie zaopiniowana przez KRMC.