Powrót

10.06.2021 Posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej

W formie wideokonferencji 10 czerwca 2021 r. odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rys.1

Tematem wiodącym posiedzenia było: Funkcjonowaniem branży geodezyjnej w warunkach stanu zagrożenia epidemicznego - działalność gospodarcza, realizacja prac geodezyjnych, uprawnienia zawodowe.

Wprowadzenie do dyskusji zaprezentował Głównego Geodety Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. PW, który mówił o podejmowanych przez GUGiK w okresie pandemii działaniach przyczyniających się do łatwego dostępu do danych przestrzennych. Wskazał także, że zwiększyła się jakość i forma udostępniania danych w serwisie geoportal.gov.pl

Rys

Następnie punkt widzenia ze strony wykonawców przedstawił Robert Rachwał, który zwrócił uwagę na problemy przedsiębiorców w realizacji działań projektowych w związku z wprowadzanymi obostrzeniami. Przekazał, że praca zdalna obniża wydajność pracy na stanowisku o ok. 30%. Z kolei Krzysztof Szczepanik wskazał na niedogodności pomiędzy wykonawcą prac geodezyjnych a pracą urzędów. Robert Cieszyński, jako przedstawiciel administracji opisał, jak wyglądała praca urzędów w dobie pandemii: część pracowało zdalnie lub w systemie zmianowym, ograniczono bezpośredni kontakt z petentem oraz zauważalnie zwiększyło się korzystania z e-usług.

Rys

W dyskusji Przewodniczący Rady prof. Zdzisław Kurczyński, jako pozytyw okresu pandemii wskazał wzrost informatyzacji społeczeństwa i wykorzystania możliwości technologicznych, w tym z podpisu elektronicznego. Dodatkowo zwrócił uwagę na bardzo pozytywne efekty uwolnienia danych, które są już mocno widoczne i znacząco pobudzają aktywność i kreatywność ich użytkowników.

Kolejne obrady Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano na 9 września 2021 r.,
podczas których będzie poruszany temat: Rola stowarzyszeń geodezyjnych, a ewentualność utworzenia samorządu zawodowego w branży geodezyjnej.