Powrót

10.08.2020 Dziewiąta część odpowiedzi na pytania zadane podczas wideokonferencji

Publikujemy dziewiątą część odpowiedzi na pytania zadane podczas wideokonferencji poświęconej nowelizacji Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego. Ze względu na udział w wideokonferencji blisko 1800 osób nie wszyscy mieli możliwość zadania ich osobiście, dlatego większość pytań przekazano pisemnie i teraz będziemy na nie odpowiadać. Publikujemy odpowiedzi na 10 kolejnych pytań, a pozostałe będziemy zamieszczać sukcesywnie.

 

81.    Mateusz Wójcik 11:26 Co w przypadku, kiedy organ Służby GiK nie wystawia numerów pozytywnego protokołu weryfikacji operatu?

W przypadku, kiedy wykonawca dysponuje pozytywnym protokołem weryfikacji i dokument ten nie ma numeru, może w takiej sytuacji posłużyć się identyfikatorem zgłoszenia pracy geodezyjnej oraz datą wystawienia dokumentu. Jeśli takie oświadczenie będzie budziło wątpliwości, można do niego dołączyć również kopię informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji. W nowych przepisach obowiązujących od 31 lipca 2020 r. numer protokołu jest elementem obligatoryjnym protokołu weryfikacji.

82.    Romuald Wojcieszkiewicz 11:40 Czy od dzisiaj jak zgłosimy prace geodezyjną to musi być złożone tylko elektronicznie?

Przepisy nie ograniczają możliwości przekazywania operatów w postaci elektronicznej już teraz. Natomiast projekt rozporządzenia ws. „standardów” zakłada wprowadzenie, jako obowiązującego, operatu w postaci elektronicznej, ale z okresem przejściowym, w którym dopuszczony będzie jeszcze operat w postaci papierowej.

83.    Anonymous Attendee 11:49 Jaki (elektroniczny certyfikowany, profil zaufany, inny) i czyj (wykonawcy-firmy, czy kierownika robót) podpis powinien być na elektronicznym operacie w formie pdf ?

W projekcie rozporządzenia ws. "standardów" zapisano, że operat geodezyjny podpisuje kierownik prac geodezyjnych. Operat w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

84.    Renata Lipińska 12:08 Jak należy postąpić z pracą geodezyjną, której deklarowany termin zakończenia upłynął np. 20 lipca br. , a wykonawca złoży operat z jej wynikami we wrześniu 2020r?

Co do zasady, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniającej ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne obsługa zgłoszeń rozpoczętych przed 31 lipca 2020 r. odbywać się będzie na zasadach dotychczasowych (art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy zmieniającej).

85.    Alicja Zaklikowska 12:09 Dzień dobry. Proszę o odpowiedź kiedy definitywnie zostaną wycofane  mapy analogowe, tzn. kiedy skończy się obowiązek ich uzupełniania - miało to nastąpić z końcem 2016 roku a w niektórych ośrodkach nadal brak mapy numerycznej i obowiązują mapy analogowe. Dziękuję

Działania GGK zmierzają do informatyzacji geodezji we wszelkich aspektach. Map analogowych jest coraz mniej i chętnie będziemy wspierać ich przekształcenie do postaci numerycznej. Prosimy o informację, w których powiatach obowiązują mapy analogowe.

86.    Natalia Pacholczyk 12:12 Ok, ryczał ryczałtem, a co ze zgłoszeniami uzupełniającymi? czy geodeta będzie musiał uiszczać opłatę? tak wynika z art. 12 ust. 4.

Tak będzie ponosił opłatę. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniającej ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne obsługa zgłoszeń rozpoczętych przed 31 lipca 2020 r. odbywać się będzie na zasadach dotychczasowych (art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy zmieniającej). Niezależnie od powyższego zauważyć należy, że cytowany przepis dotyczy tylko prac geodezyjnych zgłoszonych od 31 lipca 2020r.

87.    Sebastian 12:13 Po wyjaśnieniach Pana Ministra nt. mapy do celów projektowych - co powinno się rozumieć pod pojęciem "aktualnej mapy", skoro projekt nie musi być opracowany na aktualnej mapie, a aktualność sprawdza się na mapie w zasobie.

„Aktualna mapa” to taka, która została zaktualizowana wynikami prac geodezyjnych. Z uwagi na upływ czasu i możliwość aktualizowania zbiorów zasobu również innymi niż służące do opracowywania map do celów projektowych wynikami prac geodezyjnych, sprawdzenie projektowanego usytuowania obiektów budowlanych, w szczególności koordynacja usytuowania sieci uzbrojenia terenu powinna odbywać się również z wykorzystaniem mapy zasadniczej wg stanu aktualności takiej, jaka jest w zasobie.

88.    DOROTA PAWŁOWSKA-BASZAK 12:19 Kiedy następuje zakończenie pracy geodezyjnej? Czy w dniu przyjęcia materiałów do zasobu, czy w dniu złożenia zawiadomienia o przekazaniu materiałów do zasobu?

Zakończenie pracy geodezyjnej następuje z chwilą przyjęcia materiałów do zasobu. Nowe przepisy ustawy Pgik przewidują możliwość poprawiania wyników prac geodezyjnych po uzyskaniu protokołu zawierającego uwagi po weryfikacji.

89    Piotr Urbański 12:22 Czy mapy do porównania w terenie powinniśmy otrzymywać (również) w formacie PDF by wyeliminować np. brak jakiegokolwiek elementu na mapie. GML może nie zawierać wszystkich elementów baz danych. Tak usłyszałem w jednym z powiatów woj. kuj. pom.

Wyniki wywiadu terenowego uwidacznia się na kopii mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej (§7 rozporządzenia w sprawie „standardów”). Mapy te mogą być wydawane przez starostę w postaci elektronicznej. Format PDF jest najlepszy do zapisu treści mapy wydanej przez ośrodek.

90.    SzklarzI 11:21 AM Kiedy będą dostępne wzory nowych druków, m.in. zgłoszenia pracy geodezyjnej czy wniosku o wydanie wypisów, w formacie  xlsx?

Wzory nowych druków są dostępne na stronie internetowej GUGiK.

 

Linki do wszystkich części odpowiedzi: