Powrót

10.09.2019 Dolnośląskie – dwunaste województwo ze wszystkimi powiatami wykorzystującymi komunikację z EKW

Dolnośląskie to dwunaste województwo, w którym wszystkie powiaty korzystają z bezpośredniej komunikacji między powiatowymi systemami EGiB i Elektroniczną Księgą Wieczystą. Obecnie tę funkcjonalność wprowadziły 373 powiaty przedstawione na załączonej mapie. Procentowy udział takich powiatów w odniesieniu do ogólnej ich liczby w danym województwie można zobaczyć na załączonym wykresie.

Do włączenia wszystkich jednostek samorządowych prowadzących ewidencję gruntów i budynków brakuje 7 powiatów przedstawionych w załączonej tabeli

Uruchomienie omawianej funkcjonalności w powiecie jest także równoważne z udostępnieniem w ZSIN podstawowych informacji o działkach ewidencyjnych, w tym numerów KW, które dają możliwość automatycznego przejścia do treści wybranej EKW. Przykład działania takiej komunikacji przedstawiony został na załączonej ilustracji.