Powrót

10.09.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla 6 miast o łącznej powierzchni 584 km2. Opracowaniu podlegał obszar miast:

 • Ostrołęka  (woj. mazowieckie),
 • Skarżysko Kamienna (woj. świętokrzyskie),
 • Starachowice (woj. świętokrzyskie),
 • Chełm (woj. lubelskie),
 • Nowy Targ (woj. małopolskie),

dla których wykonano:

 • zdjęcia lotnicze o GSD = 0.10 m,
 • ortofotomapa o pikselu 0.10 m,
 • numeryczny model terenu w formacie Arc/Info Ascii Grid o interwale siatki 1 m.

oraz miasto Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie), dla którego wykonano:

 • zdjęcia lotnicze o GSD = 0.05 m,
 • ortofotomapa o pikselu 0.05 m,
 • numeryczny model terenu w formacie Arc/Info Ascii Grid o interwale siatki 1 m.

Dane fotogrametryczne zostały wykonane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w ramach części 6, 7, 8 i 9 zamówienia z 2021 r.

 

Rys. 1 Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl przedstawiający Pomnik Mauzoleum bitwy pod Ostrołęką w usłudze Ortofotomapa Wysokiej Rozdzielczości

 

Nowo przyjętą ortofotomapę i numeryczny model terenu można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez usługi WCS i skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl. Zdjęcia można zakupić przez portal PZGiK składając stosowny wniosek.

Rys. 2 Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl ze skorowidzami prezentującymi zakres nowo przyjętej ortofotomapy dla miasta Ostrołęka