Powrót

10.10.2019 Wszystkie powiaty wykorzystują komunikację z EKW

Małopolskie dołączyło do województw, w których wszystkie powiaty korzystają z bezpośredniej komunikacji między powiatowymi systemami EGiB i Elektroniczną Księgą Wieczystą.

Oznacza to również, że wszystkie jednostki samorządowe prowadzące ewidencję gruntów i budynków udostępniają już w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) podstawowe informacje o działkach ewidencyjnych, w tym numerach KW, które dają możliwość automatycznego przejścia do treści wybranej EKW.

Następnym krokiem będzie usprawnienie komunikacji między EGiB a EKW oraz wzbogacenie jej o nowe funkcje. Jednocześnie GUGiK będzie kontynuował proces monitorowania wykorzystania usługi komunikacyjnej między ZSIN a EKW, która zanotowała we wrześniu 42,5 tys. wywołań.