Powrót

10.11.2021 Nowa usługa WFS z siatkami podziału arkuszowego

Przygotowaliśmy i udostępniliśmy do Państwa dyspozycji nową usługę sieciową WFS zawierającą siatki podziału arkuszowego w różnych układach współrzędnych i różnych skalach. Dla układów 1992 i 1942 są to arkusze dla skali 1:10 000 i 1:50 000, dla układu 1965 są to arkusze dla skali 1:10 000, 1:25 000 i 1:50 000. Dla układu GUGiK80 są to arkusze dla skali 1:100 000, a dla układu WGS84 są to arkusze dla skali 1:50 000.

Usługa jest dostępna pod adresem:

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/mapy/WFS/SiatkiPodzialuArkuszowego

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl z tabelką w której wymieniona jest usługa WFS z siatkami podziału arkuszowego wraz z jej adresem sieciowym.

Aby przeglądać lub pobrać dane prezentowane przez usługę można skorzystać z dowolnego oprogramowania z funkcją klienta WFS, np. z w aplikacji QGIS.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z aplikacji QGIS z wczytaną siatką układu PL-1992 w skali 1:50 000.