Powrót

10.11.2021 XXX Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej

Pod hasłem „Interdyscyplinarna rola geoinformacji” odbywa się 9 i 10 listopada 2021 r. jubileuszowa XXX Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej. Uczestników odbywającego się zdalnie spotkania powitał wiceminister Rozwoju i Technologii Piotr Uściński z Ministerstwa  Rozwoju i Technologii, które objęło konferencję Honorowym Patronatem. Obrady rozpoczęła prezentacja Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego zatytułowana „Aktualny stan i kierunki rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce”.

Rys.1 Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z rozpoczecia konferencji, na którym widać p. o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Dorotę Cabańską; Prezesa Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej dr. hab. Marka Baranowskiego, em. prof. IGiK; Głownego Geodetę Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego

Główny Geodeta Kraju był też jednym z moderatorów panelu dyskusyjnego przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii  „Geoinformacja w kontekście reformy systemu planowania przestrzennego – możliwości, potrzeby i oczekiwania”.

Rys.2 Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z konferencji z pokazaną stroną prezentacji i miniaturami prezentującego oraz słuchaczy

Obrady tegorocznej konferencji PTIP koncentrują się wokół problematyki dotyczącej:

  • nauczania geomatyki w czasach pandemii
  • interdyscyplinarnych zastosowań geoinformacji
  • tendencji rozwojowych geoinformatyki
  • geoinformacji w rejestrach publicznych, otwartych zbiorów danych
  • infrastruktury geoinformacyjnej w kraju i zagranicą 
  • upowszechniania wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym dla szerokiego korzystania z geoinformacji
  • rozwoju młodej kadry (sesje młodych geomatyków). 

Rys.3 Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z konferencji, na którym widać uczestników konferencji podczas dyskusji