Powrót

10.12.2019 Obliczanie objętości mas ziemnych w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodana została funkcjonalność dotycząca obliczania objętości mas ziemnych. Dostęp do funkcjonalności znajduje się w menu „NUMERYCZNY MODEL TERENU”

Należy wybrać przycisk „Rysuj” i rozpocząć kreślenie poligonu, w obrębie którego będą odbywać się obliczenia. Rysowanie poligonu kończy się za pomocą dwukliku lewym przyciskiem myszy. W tym momencie narzędzie rozpoczyna obliczenia i zwraca wyniki w minimalnej i maksymalnej wysokości oraz objętości mas ziemnych poniżej i powyżej domyślnego poziomu. Domyślny poziom odniesienia jest wyznaczany jako średnia z minimalnej i maksymalnej wysokości w zaznaczonym obszarze.

W przypadku gdy chcemy dokonać zmiany poziomu odniesienia, należy wpisać nową wartość i kliknąć „Przelicz”.