Powrót

10.12.2021 Linia referencyjna - Nowa funkcjonalność Profilu Terenu

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową funkcjonalność do narzędzia „Profil terenu” dającą możliwość zobrazowania linii referencyjnej pozwalającej na porównanie na jednym wykresie modeli wybranych przez użytkownika. Linia referencyjna, w zależności od wybranego modelu, może wyznaczać przebieg powierzchni terenu (NMT) lub powierzchni terenu z uwzględnieniem obiektów/elementów wystających ponad tę powierzchnię (NMPT) - np.: budynków, drzew - stanowiących jego stałe odniesienie.

Przykładem może być wizualizacja przebiegu profilu terenu bazującego na Numerycznym Modelu Pokrycia Terenu (poniżej budynki oraz zadrzewienie) w odniesieniu do Numerycznego Modelu Terenu (przebieg gruntu).

Zrzut ekranu z Geoportalu obrazujący efekt analizy profilu terenu z wykorzystaniem nowej funkcjonalności - linii referencyjnej. Przedstawiony przykład przebiegu Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu oraz przebiegu gruntu na podstawie Numerycznego Modelu Terenu.

Nowa funkcjonalność jest dostępna w pozycji „ANALIZY” menu głównego.