Powrót

10.12.2021 Posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej

W formie wideokonferencji 9 grudnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej.

Omawiano dwa tematy: „Analiza obecnych przepisów prawa w kontekście uwolnienie kolejnych danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i informatyzacji procesu jego prowadzenia” oraz „Stan kartografii w Polsce”.

Wprowadzenie do dyskusji rozpoczął Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski, który pokazał jak uwolnienie danych przestrzennych pozytywnie wpłynęło na społeczeństwo. Dzięki danym udostępnianym przez GUGiK w serwisie geoportal.gov.pl zwiększyła się ich dostępność dla obywateli.

Następnie Jarosław Somla z GUGiK omówił przebieg procesu rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie quasi-geoidy.

Prezes firmy Softline Plus Jerzy Biegalski zaprezentował jak w praktyce wygląda wykorzystywanie uwolnionych danych przestrzennych.

O stanie kartografii w Polsce mówiła dr hab. Joanna Bac-Bronowicz (prezes Stowarzyszenia Kartografów Polskich, Politechnika Wrocławska) przedstawiając prezentację przygotowaną wspólnie z Geodetą Województwa Dolnośląskiego Markiem Bittnerem  i Szefem Oddziału Planowania Geoprzestrzennego z Szefostwa Rozpoznania Geoprzestrzennego płk. Arkadiuszem Piotrowskim. W wystąpieniu poruszono problem generalizacji i jak to rozwiązano w innych krajach europejskich.

Kolejne obrady Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano na 17 marca 2022 r.,
podczas których poruszony będzie temat: „Organizacja i finansowanie i organizacja Służby Geodezyjnej i Kartograficznej”.

Rys. 1 Zrzut ekranu z aplikacji ZOOM (programu do prowadzenia telekonferencji). Po lewej stronie na jasnoszarym tle agenda Posiedzenia PRGiK. Po prawej stronie zdjęcie Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego, Zastępcy Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki, Wiceprzewodniczącego PRGiK Pawła Hanusa i Przewodniczącego PRGiK Zdzisława Kurczyńskiego.