Powrót

11.01.2021 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 13 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2020 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 13 powiatów:

- województwo małopolskie: gorlicki, myślenicki, nowosądecki, Nowy Sącz i część powiatów: suskiego, tarnowskiego, wadowickiego (na obszarze opracowywanych arkuszy mapy topograficznej). Prace aktualizacyjne dla tych powiatów zostały wykonane w ramach zlecenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego;

- województwo lubelskie: tomaszowski. Prace aktualizacyjne dla tego powiatu zostały wykonane
w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii;

- województwo opolskie: oleski, prudnicki, strzelecki. Prace aktualizacyjne dla tych powiatów zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii;

- województwo warmińsko-mazurskie: olsztyński, Olsztyn. Prace aktualizacyjne dla tych powiatów zostały wykonane w ramach zlecenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Zakres nowych danych przedstawiamy na poniższej ilustracji.

Nowo przyjęte zbiory danych BDOT10k można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania w serwisie www.geoportal.gov.pl w warstwie: Dane do pobrania→Topografia→Baza Danych Obiektów Topograficznych

Do wizualizacji danych BDOT10k można wykorzystać dostępną w repozytorium oprogramowania  QGIS wtyczkę „BDOT10k_GML_SHP”, opracowaną i udostępnioną przez zespół GUGiK.