Powrót

11.01.2021 Aktualny stan informatyzacji narad koordynacyjnych

Aktualnie 165 powiatów, co stanowi 44% wszystkich powiatów, wdrożyło elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. W 124 powiatach narady koordynacyjne są prowadzone w pełni elektronicznie, natomiast w 41 powiatach elektronicznie przyjmowane są jedynie wnioski, co jest pierwszym etapem do informatyzacji całości zagadnienia. Aktualny stan wdrożeń przedstawiamy poniżej.

W stosunku do stycznia 2020 r. odnotowaliśmy kilkukrotny wzrost liczby powiatów, w których zinformatyzowano prowadzenie narad koordynacyjnych.

Stan informatyzacji narad koordynacyjnych można na bieżąco monitorować w serwisie www.geoportal.gov.pl po włączeniu warstwy „Informatyzacja ZUD”, znajdującej się w grupie warstw „Specjalistyczne informacje geodezyjne” oraz podgrupie „Stan informatyzacji powiatów”.

Warstwa jest na bieżąco aktualizowana na podstawie informacji uzyskiwanych z powiatów. Jeśli więc organ wdrożył system do prowadzenia narad koordynacyjnych w postaci elektronicznej, a nie jest to widoczne na mapie, wówczas prosimy o kontakt z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.