Powrót

11.01.2022 Aktualizacja Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)

Na portalu www.geoportal.gov.pl oraz w usługach udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane dane z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG). Dane uwzględniają zmiany prawne obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 8 grudnia 2021 r. w  sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych (Dz.U. z 2021 poz. 2308), a także na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miast (Dz.U. z 2021 poz. 1395). Obecna wersja danych zawiera jednocześnie wyniki prowadzonej na bieżąco aktualizacji i weryfikacji PRNG, w tym:

  • lokalizację 215 urzędowych nazw miejscowości, które dotychczas nie posiadały określonej lokalizacji przestrzennej, a w wyniku prowadzonych prac i na postawie informacji pozyskanych
    z urzędów gmin zostały zlokalizowane,
  • zweryfikowane zidentyfikowane błędy, w tym uwagi zgłoszone przez użytkowników i wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.

Ilustracja przedstawiająca zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl z zaznaczoną na podkładzie ortofotomapy lokalizacją ustalonej urzędowej nazwy miejscowości "Cieleśnica-Pałac", która została dodana do bazy danych państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG) na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych (Dz.U. z 2021 poz. 2308) .

Rys. 1. Lokalizacja ustalonej urzędowej nazwy miejscowości - Cieleśnica-Pałac, wieś.

Zaktualizowane dane PRNG można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania m.in. poprzez skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl

Ilustracja przedstawiająca zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl z uruchomioną usługą pobierania danych z państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG). Po prawej stronie ilustracji, znajduje się okno zawartości mapy - usługa pobierania danych PRNG jest zaznaczona czerwonym prostokątem. W głównej części ilustacji znajduje się mapa Polski oraz okno z linkami do pobrania danych PRNG w spakowanych plikach w formatach: - miejscowości SHP - miejscowości GML - miejscowości XLS - obiekty fizjograficzne SHP - obiekty fizjograficzne GML - obiekty fizjograficzne XLS

Rys. 2. Pobieranie danych PRNG z serwisu www.geoportal.gov.pl.