Powrót

11.01.2022 Nowa ortofotomapa dla miasta Rybnik

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy ortofotomapę dla miasta Rybnik (484 sekcji) o pikselu 0.05 m w układzie 2000. Dane zostały wykonane na zlecenie Urzędu Miasta Rybnik.

 

Szczegółowy zasięg nowo przyjętych danych przedstawia poniższa ilustracja.

Rys. 1 Ilustracja przedstawia zakres opracowania ortofotomapy dla m. Rybnik

 

Przyjęta ortofotomapa jest dostępna do przeglądania w usługach WMS :

 

Rys. 2 Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl prezentujący nowo przyjętą ortofotomapę w oknie "Panel Porównawczy" w usłudze ortofotomapy archiwalnej o wysokiej rozdzielczości.

 

Nowo przyjętą ortofotomapę można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez usługi WCS i skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl. Zdjęcia można zakupić przez portal PZGiK składając stosowny wniosek.