Powrót

11.01.2022 Podsumowanie informatyzacji operatów elektronicznych

Jak wynika z przeprowadzanych ankiet w 2021 r. do zasobu zostało przyjętych prawie 1,2 mln operatów technicznych (dokładnie 1.195.811), w tym 534 213 to operaty w postaci elektronicznej, co stanowi 45% wszystkich operatów przyjętych do zasobu. Liderem w cyfryzacji operatów zostało województwo śląskie, w którym operaty elektroniczne stanowiły 68% wszystkich operatów.

Wykres przedstawiający procent, jaki stanowiły operaty elektroniczne w stosunku do wszystkich przyjętych do zasobu z podziałem na województwa. Dane przedstawione na wykresie znajdują się w pliku tabela1.xlsx (link zamieszczono poniżej).

tabela1.xlsx

Stan wdrożenia w skali całego roku we wszystkich województwach przedstawiamy poniżej.

Tabela przedstawiająca stan wdrożenia operatów elektronicznych we wszystkich województwach w skali roku. Dane zawarte w tabeli znajdują się w pliku tabela2.xlsx (link zamieszczono poniżej).

tabela2.xlsx

W grudniu 2021 r. przyjęto do zasobu rekordową liczbę operatów technicznych - aż 139 313. Jest to ponad 45% więcej niż wynosi średnia z 11 miesięcy (średnia 96 tys. na miesiąc). Natomiast operaty elektroniczne stanowiły 50% wszystkich operatów przyjętych do zasobu w grudniu ubiegłego roku.

Wykres przedstawiający jaki procent operatów elektronicznych był przekazywany do PZGiK w poszczególnych miesiącach 2021 roku: styczeń-30%, luty-33%, marzec 37%, kwiecień-41%, maj-41%, czerwiec-44%, lipiec-47%, sierpień-49%, wrzesień-52%, październik-53%, listopad-56% i grudzień -50%.

W statystyce za grudzień widać wyraźnie, że miała na nią wpływ zbliżająca się data 1 stycznia 2022 r., od której można już przekazywać operaty jedynie w postaci elektronicznej.