Powrót

11.02.2019 ZUS i Sekcje map - dwie nowe grupy warstw w Geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane innych instytucji” dodano warstwę Zakład Ubezpieczeń Społecznych, której źródłem jest usługa WMS zawierająca dwie warstwy tj.: „Zasięgi placówek ZUS” i  „Placówki ZUS”.

Natomiast w sekcji „Siatki i układy współrzędnych” dodano nową grupę „Sekcje map”, a w niej informacje o sekcjach map dla układów:

PUWG2000, - układ stosowany na potrzeby wykonywania map w skalach większych od 1:10 000, w szczególności mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej.

PUWG1992 - wykorzystywany m.in. na potrzeby wykonywania map topograficznych w skalach mniejszych niż 1:10 000.

PUWG1965 - układ archiwalny, który obowiązywał do 24 sierpnia 2000, kiedy został zastąpiony przez układ współrzędnych 2000.