Powrót

11.02.2021 Kolejna sesja szkoleniowa w projekcie POWER zakończona

W zakończonej 11 lutego 2021 r. sesji szkoleniowej z cyklu „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e‑administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyły 43 osoby. Było to pierwsze z dwóch w cyklu szkolenie przygotowane dla chcących poznać podstawy IIP. Do tej pory przeszkoliliśmy zdalnie w Projekcie POWER ponad 800 pracowników administracji państwowej i samorządowej.

W ramach prowadzonych zdalnie warsztatów uczestnicy poznają podstawowe elementy infrastruktury danych przestrzennych w Polsce, funkcjonowanie serwisu www.geoportal.gov.pl i możliwości wykorzystania danych i usług GUGiK w systemach informatycznych państwa. Szczegóły na stronie projektu https://power.gugik.gov.pl/.