Powrót

11.02.2021 Nowe ortofotomapy w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne ortofotomapy dla obszaru miast Warszawa i Poznań o łącznej powierzchni 1 110 km2, opracowane przy wykorzystaniu zobrazowań lotniczych pozyskanych w 2020 roku. Ortofotomapy zostały przygotowane z pikselem 5 cm na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i Urzędu Miasta Poznań- Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.

Nowo przyjętą ortofotomapę można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez skorowidze publikowane w serwisie www.mapy.geoportal.gov.pl