Powrót

11.03.2021 Aktualizacja standardowej oraz wysokorozdzielczej ortofotomapy w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl zaktualizowaliśmy warstwy: ortofotomapa standardowa oraz wysokiej rozdzielczości w obszarze miasta Elbląg. Poniżej przedstawiono przykładowy fragment terenu, zobrazowany na udostępnionych ortofotomapach.

Prezentowane zobrazowanie charakteryzuje się pikselem odpowiadającym 5 cm w terenie i umożliwia przeglądanie danych dla obszaru miasta Elbląg oraz okolic o łącznej powierzchni 75 km2.