Powrót

11.03.2021 Wyłączenie dotychczasowych adresów usług WMS i WMTS dla ortofotomapy

W związku z udostępnieniem 15.02.2021 r. nowych adresów usług WMS i WMTS zapewniających dostęp do najnowszej ortofotomapy dotychczasowe adresy zostaną wyłączone 15 marca 2021 r.

Prosimy o korzystanie z poniższych adresów usług:

Adresy usługi dla ortofotomapy o najwyższej rozdzielczości pozostają bez zmian:

Adresy usług, które zostaną dezaktywowane: