Powrót

11.03.2021 Wznowienie egzaminów na uprawnienia

Główny Geodeta Kraju informuje o wznowieniu postepowań kwalifikacyjnych na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, co jest możliwe w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 436). W rozporządzeniu tym, na wniosek Głównego Geodety Kraju, wprowadzono w § 26 kolejny wyjątek od zakazu zgromadzeń, obejmujący egzaminy umożliwiające nabycie uprawnień zawodowych, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Postępowania kwalifikacyjne będą przeprowadzane zgodnie z procedurą, przewidzianą rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020r w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, (Dz.U. 2020 r. poz. 1321). Na rok 2021 zaplanowano 8 sesji egzaminacyjnych:

  1. 27 – 30 kwietnia 2021
  2. 18 – 21 maja 2021
  3. 15 – 18 czerwca 2021
  4. 24 – 27 sierpnia 2021
  5. 21 – 24 września 2021
  6. 19 – 22 października 2021
  7. 16 – 19 listopada 2021
  8. 7 – 10 grudnia 2021