Powrót

11.04.2022 Pierwsze wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25000

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania pierwsze wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000. Udostępnione pliki w formacie PDF dostępne są obecnie dla części województwa lubelskiego i podkarpackiego, ale sukcesywnie dane będą udostępniane dla kolejnych województw.

Rys. 1 Ilustracja przedstawia przykładowoą wizualizację kartograficzną BDOT10k w skali 1:25000.

Pliki można pobrać wprost z serwisu www.geoportal.gov.pl, wybierając warstwę „Wizualizacja kartograficzna BDOT10k”w grupie warstw „Dane do pobrania à „Topografia”. Następnie po wybraniu skali 1:25 000 i wskazaniu interesującego arkusza w oknie mapy, pojawia się możliwość pobrania pliku PDF.

Rys. 2 Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl pokazujący w jaki sposób pobrać wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25000.