Powrót

11.05.2021 Zmiana terminów egzaminów na uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii

Główny Geodeta Kraju informuje o zmianie  Rocznego Planu Pracy Komisji Kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii na rok 2021.

Mając na względzie, że 31 lipca 2021 roku zostanie zakończony proces legislacyjny obowiązujących przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, które stanowią podstawę pytań egzaminacyjnych, planowaną na sierpień 2021 r. sesję egzaminacyjną przeniesiono na 20-23 lipca 2021 r.

Zmiana terminu umożliwi podejście do egzaminu na podstawie przepisów obecnie obowiązujących osobom, które złożyły w 2020 roku wnioski, a nie zostały one rozpatrzone z powodu ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią COVID19. Pytania w sesji lipcowej będą ostatnimi pytaniami, formułowanymi na podstawie uchylanych z końcem lipca 2021 r. przepisów.

Sesja zaplanowana na wrzesień i sesje następne, będą zawierać pytania formułowane z wykorzystaniem  nowych przepisów, które wejdą w życie 31 lipca 2021r.

 

Postępowania kwalifikacyjne będą przeprowadzane zgodnie z procedurą przewidzianą  rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, (Dz.U. 2020 r. poz. 1321).

Na rok 2021 zaplanowano 8 sesji egzaminacyjnych:

       1) 27 – 30 kwietnia 2021

       2) 18 – 21 maja 2021

       3) 15 – 18 czerwca 2021

       4) 20 - 23   lipca 2021

       5) 21 – 24 września 2021

       6) 19 – 22 października 2021

       7) 16 – 19 listopada 2021

       8) 7 – 10 grudnia 2021