Powrót

11.06.2019 III Akademia Kartografii i Geoinformatyki pod tytułem „Mapy w Geoportalach”

„Wykorzystanie danych przestrzennych PZGiK w rozwoju społeczeństwa informacyjnego” – prezentacją pod takim tytułem Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski rozpoczął we Wrocławiu III Akademię Kartografii i Geoinformatyki.

Wydarzenie zatytułowane „Mapy w Geoportalach” jest elementem Zintegrowanych wrocławskich konferencji geoinformacyjnych.

Organizatorami Akademii są: Stowarzyszenie Kartografów Polskich, Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska oraz Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności.

W spotkaniach biorą udział pracownicy nauki, praktycy i pracownicy administracji, którzy na co dzień zajmują się problematyką związaną z tematyką konferencji.

Podczas Akademii rozstrzygany jest konkurs Stowarzyszenia Kartografów Polskich „Internetowa Mapa roku 2018/2019".