Powrót

11.06.2021 Ostatnia sesja szkoleniowa w projekcie POWER zakończona

W odbywającej się w dniach 7-11 czerwca 2021 r. sesji szkoleniowej z cyklu „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e‑administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyło 31 osób. Było to ostatnie, 29 w Projekcie POWER, szkolenie przeznaczone dla organów wiodących. W trakcie trwania Projektu (od 1 czerwca 2020 r.) przeszkoliliśmy zdalnie  1078 pracowników administracji państwowej i samorządowej z 300 różnych instytucji. W tym czasie odbyły się: 4 szkolenia dla organów wiodących, 2 szkolenia ramowe i 23 szkolenia specjalistyczne. W ramach prowadzonych zdalnie warsztatów uczestnicy poznawali podstawowe elementy infrastruktury danych przestrzennych w Polsce, funkcjonowanie serwisu www.geoportal.gov.pl oraz portalu https://bdot10k.geoportal.gov.pl, a także różne możliwości wykorzystania otwartych danych przestrzennych i usług GUGiK w systemach informatycznych państwa oraz w oprogramowaniu QGiS. Szczegóły na stronie projektu https://power.gugik.gov.pl/.