Powrót

11.08.2020 Czternasta część odpowiedzi na pytania zadane podczas wideokonferencji

Publikujemy czternastą część odpowiedzi na pytania zadane podczas wideokonferencji poświęconej nowelizacji Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego. Ze względu na udział w wideokonferencji blisko 1800 osób nie wszyscy mieli możliwość zadania ich osobiście, dlatego większość pytań przekazano pisemnie i teraz będziemy na nie odpowiadać. Publikujemy odpowiedzi na 10 kolejnych pytań, a pozostałe będziemy zamieszczać sukcesywnie.

 

  1. darek  Czy zgodnie z planowanymi zmianami w rozporządzeniu w sprawie standardów wykonawca ma obowiązek dołączyć do operatu np. mapę z projektem podziału? Z wypowiedzi wywnioskowałam, że nie będzie takiej potrzeby, jednak po przyjęciu do zasobu taka mapa podlega klauzulowaniu przez ośrodek. Kto i na jaki etapie potwierdza że dany dokument jest zgodny z operatem włączonym do zasobu? Często zdarza się, że wykonawcy popełniają błędy przy tworzeniu dokumentów, chociażby wpisanie błędnego numery księgi wieczystej czy nawet zwykłe pomyłki (m. in. wpisanie błędnej numeracji działek lub powierzchni) które mogą nieść poważne konsekwencje.

W projekcie nowego rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, mapy do celów prawnych są włączane do operatu i będa podlegały weryfikacji. Zgodnie z art. 12b ust. 5 ustawy Pgik opatrzenie klauzulą następuje z chwilą przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

  1. piotr.wlodarczyk 11:16 Co ma zrobić weryfikator po wejściu nowych standardów jeśli dostanie w operacie mapę wynikową? Odrzucić dokument argumentując nowymi standardami czy zweryfikować i przyjąć do zasobu? Pytanie kieruję z uwagi na prawdopodobne przyzwyczajenie geodetów i chęć sprawdzenia swojej pracy.

Jeśli właczenie mapy tzw. "wynikowej" nie bedzie wymagana w operacie to nie będzie podlegała weryfikacji, a jeśli będzie wymagana w operacie, to będzie też podlagała weryfikacji. Wiecej informacji w odpowiedzi na pytanie 131.

  1. Adam Janowiak 12:34 Z jakiej analizy dokładnościowej powstał błąd graniczny 0.25m dla zmiany współrzednej punktów granicznych w projekcie "standardów technicznych". Według mojego zdania wartość ta jest za duża i zepsuje bazę EGiB.

Zgodnie z aktualnym projektem rozporzdzenia ws. standardów jest inaczej niż w wersji poddanej do konsultacji, tzn: "Współrzędne punktów granicznych pozyskane z zasobu nie podlegają modyfikacji, jeżeli pierwiastek z sumy kwadratów różnic między dotychczasowymi współrzędnymi i współrzędnymi uzyskanymi z pomiaru nie przekracza 0,20 m albo jeżeli pochodzą z dokumentów geodezyjnych zasobu, które stanowiły podstawę ustalenia przebiegu granic w postępowaniu administracyjnym lub sądowym".

  1. Mariusz 12:35 Czy po wejściu w życie "nowych" standardów prace zgłoszone przed dniem 31 lipca 2020 należy kompletować wg starych przepisów?

Niezależnie od daty wejścia nowego rozporzadzenia ws. standardów prace zgłoszone przed 31 lipca 2020 r. będą kompletowane wg. starych przepisów.

  1. Przemysław Rębosz Czy dodanie w art. 42 ust.2 pkt 5 jako wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii prac zwiazanych z wytyczeniem obiektów w terenie oznacza ze tyczenia na placu budowy (np. obsluga inwestycji) powinno byc wykonywane osobiscie przez geodete uprawnionego ? (kierownika prac)

Mając na uwadze znowelizowane przepisy, odpowiedź brzmi – tak. Prace geodezyjne polegajace na tyczenu powinny być wykonywane przez geodetę uprawnionego.

  1. Cezary Spyra 12:36 Czy o wykonaniu mapy z porównania będzie decydował tylko kierownik prac czy bedzie ona konieczna tylko w przypadku wykazania różnic miedzy mapą a terenem?

Według projektu rozporządzenia ws. standardów mapa porównania będzie obligatoryjna przy sporządzaniu mapy do celów projektowych. W pozostałych przypadkach decydował będzie kierownik prac geodezyjnych.

  1. Sławomir Konior 12:03 Dzień dobry. Usłyszałem zdanie, że co "ośrodkowi" do tego, co przkazuje wykonawca (geodeta) zleceniodawcy. Jak mam postąpić gdy geodeta daje mi mapę z projektem podziału do uwierzytelnienia z okresleniem skali 1:1000, a ja widzę, że to mapa w skali 1:2000 lub nie posiada żadnej skali? Kto bierze odpowiedzialność za tą mapę jeżeli te dokumenty nie bedą podlegać weryfikacji ?

W projekcie nowego rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, mapy do celów prawnych są włączane do operatu, a więc będą podlagały weryfikacji.

  1. Robert Roszkowiak 11:22 Czy geodeci wykonujący inwentaryzację będą musieli określać zgodność lokalizacji obiektów z projektem i czy będą dokładnie określone przepisy które regulują kiedy lokalizacja jest zgodna z projektem, a kiedy nie jest?

Pod tym względem nic sie nie zmieniło. Ustawa Prawo budowlane okresla taki obowiazek (art. 57 ust. 1 pkt 5) przed zawiadomieniem o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub przed złożeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

  1. Anonymous Attendee 11:32 W jaki sposób zwrotne potwierdzenie o zawiadomieniu stron dotyczące wyznaczenia punktów granicznych (lub ustalenia przebiegu granicy ewidencyjnej) mają być dołączne do operatu w wersji elektronicznej? Analogicznie, jak powinna wyglądać sprawa przekazania protokołów granicznych?

Jeśli powstałe dokumenty są wykorzystywane w postępowaniach administracyjnych, to ich oryginały są dołączane do akt tych postępowań, a do operatu geodezyjnego dołącza się ich poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię. W pozostałych przypadkach oryginały powstałych dokumentów powinny być przekazane zamawiającemu, na zlecenie którego wykonywana była praca geodezyjna (art. 734 i 740 Kodeksu Cywilnego).

  1. Michał  Czy planowane jest podłączenie do ZSIN Inspekcji Nadzoru Budowlanego ?

Tak, oczywiście.

 

Linki do wszystkich części odpowiedzi: