Powrót

11.08.2020 Dziesiąta część odpowiedzi na pytania zadane podczas wideokonferencji

Publikujemy dziesiątą część odpowiedzi na pytania zadane podczas wideokonferencji poświęconej nowelizacji Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego. Ze względu na udział w wideokonferencji blisko 1800 osób nie wszyscy mieli możliwość zadania ich osobiście, dlatego większość pytań przekazano pisemnie i teraz będziemy na nie odpowiadać. Publikujemy odpowiedzi na 10 kolejnych pytań, a pozostałe będziemy zamieszczać sukcesywnie.

 

  1. Romuald Wojcieszkiewicz 11:15 Jaki będzie system opłat za podziały nieruchomości?

W przypadku podziału nieruchomości obszar zgłoszenia powinien obejmować całą dzieloną działkę. Jeśli podział jest realizowany przez potrącenie, to można wskazać tylko obszar wydzielany niezbędny do realizacji pracy, ale trzeba mieć świadomość, że wykonawca zgłoszonych prac geodezyjnych otrzyma tylko te punkty graniczne działki dzielonej, które mieszczą się we wskazanym w zgłoszeniu obszarze. W zależności od wielkości wskazanego w zgłoszeniu obszaru, zostanie naliczona opłata, zgodnie z tabelą 16a (do 1ha – 100zł, powyżej 1ha do 10ha – 100 plus 10zł za każdy dodatkowy hektar, powyżej 10ha – 190 zł plus 5 zł za każdy dodatkowy hektar.

 

  1. Anonymous Attendee 11:29 Gdzie można sprawdzić wysokości nowych opłat za zgłoszenia geodezyjne?

Wysokość opłaty ryczałtowej za udostępnianie materiałów zasobu dotyczących zgłoszonych prac geodezyjnych można sprawdzić w Załączniku do ustawy Pgik (tabela nr 16a). W zależności od wielkości wskazanego w zgłoszeniu obszaru opłata wynosi zgodnie z tabelą 16a (do 1ha – 100zł, powyżej 1ha do 10ha – 100 plus 10zł za każdy dodatkowy hektar, powyżej 10ha – 190 zł plus 5 zł za każdy dodatkowy hektar.

 

  1. Barbara Wawrzyniak 10:28 Dzień dobry, Czy zostaną zniesione limity wyszukiwania danych w Usłudze Lokalizacji Działek Katastralnych? Do tej pory osoby zainteresowane wyszukiwaniem np. 400 działek otrzymywały blokadę na wszystkie usługi GUGiK.

W takich przypadkach prosimy o indywidualny kontakt na adres: gugik@gugik.gov.pl.

 

  1. barbara.jastrzebska 11:21 Czy wydruk z geoportalu będzie traktowany jak mapa pobrana z ośrodka podgik i może służyć jako podkład mapowy użyty przez projektanta przy składaniu projektu na zud lub do uzgodnienia z zarządcą drogi w celu wydania decyzji na lokalizację.

Wydruk z geoportalu może mieć jedynie charakter poglądowy.

 

  1. barbara.jastrzebska 11:22 Czy taki wydruk musi być w jakiś sposób autoryzowany za zgodność z oryginałem.

Odpowiedź jak do pyt. 94.

 

  1. Mariusz Dyl 11:30 Czyli mapy z inwentaryzacji powykonawczej budynku będą musiały być oznaczone klauzulą czy PINB ma taką wiedzę.

Muszą być opatrzone klauzulą, o której mowa w art. 12b ust. 5 lub zawierać oświadczenie, o którym mowa w art. 12b ust. 5a ustawy Pgik. Organy administracji publicznej w tym PINB są zobowiązane do przestrzegania prawa z urzędu.

 

  1. Magdalena Drożdż 11:35 Oprócz standardu gml dobrze byłoby również dopuścić możliwość uzupełniania baz on-line.

Taki postulat może być rozważony dopiero w przyszłości.

 

  1. Anna Bielińska 11:39 Czy wszystkie protokoły graniczne geodeta może uwierzytelnić elektronicznie i przekazywać go w operacie elektronicznym (nawet te podpisane przez osoby, które przybyły na podstawie zawiadomienia na grunt) ?

Tak, geodeta może poświadczać za zgodność z oryginałem sporządzone przez siebie kopie wszelkich dokumentów, w tym protokołów (art. 42 ust. 4 Pgik).

 

  1. Agnieszka Główczyk 12:28 Proszę o informację od kiedy będzie obowiązywało rozporządzenie w sprawie standardów?

Projekt nowego rozporządzenia w wejdzie w życie w terminie wskazanym w publikacji.

 

  1. Arek Daniluk 11:02 Dzień dobry, Chciałbym zapytać czy będzie możliwe pobieranie z Geoportalu np. ortofotomapy lub NMT, większej ilości sekcji jednocześnie  -poprzez wczytanie zakresu wektorowego lub podanie listy potrzebnych godeł? Obecnie jak zauważyliśmy konieczne jest wskazanie każdego godła indywidualnie co przy inwestycjach liniowych wymaga poświecenia dużej ilości czasu na pozyskanie materiałów poprzez geoportal.

Tak, będziemy rozwijali możliwości dotyczące pobierania danych.

 

Linki do wszystkich części odpowiedzi: