Powrót

11.08.2020 Piętnasta część odpowiedzi na pytania zadane podczas wideokonferencji

Publikujemy piętnastą część odpowiedzi na pytania zadane podczas wideokonferencji poświęconej nowelizacji Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego. Ze względu na udział w wideokonferencji blisko 1800 osób nie wszyscy mieli możliwość zadania ich osobiście, dlatego większość pytań przekazano pisemnie i teraz będziemy na nie odpowiadać. Publikujemy odpowiedzi na 10 kolejnych pytań, a pozostałe będziemy zamieszczać sukcesywnie.

 

141.    Grażyna Ambroży Jaki zakres zgłoszenia obowiązuje przy zgłoszeniu podziału działki jeżeli w zgłoszeniu podano identyfikatory działek i określono obszar poligonem?

Przy zgłoszeniu obowiązuje zakres określony poligonem zgodnie z pkt 1a załącznika do ustawy Pgik, „zakres wykonywanych prac geodezyjnych określa się za pomocą zamkniętego poligonu (wielokąta), którego powierzchnia jest większa od zera”. Identyfikator działki jest w tej sytuacji informacją pomocniczą i gdyby nie było poligonu, identyfikator działki mógłby być wykorzystany do jego wyznaczenia.

142.    Piotr Czapliński 12:29 Nowelizacja przewiduje współpracę w ramach weryfikacji atrybutów z operatorami infrastruktury (np. wodociągi). Czy w ramach tej współpracy może zastać nieodpłatnie udostępniona infrastruktura Wod Kan w postaci pliku GML. Ustawa przewiduje stworzenie mechanizmów informatycznych do wzajemnej wymiany i integracji z branżowym SIPem.?

Przepis w zakresie współpracy w ramach weryfikacji atrybutów bazy danych GESUT (art. 28 e ust.1 pkt. 1) nie został zmieniony w ramach nowelizacji ustawy.

143.    Golec 11:53 Jak Starostwo będzie odnosić się do nowych zgłoszeń mając nie zrealizowane zgłoszenia sprzed 31 lipca 2020? Czy nadal będziemy czekać na przygotowanie materiałów pół roku a nawet ponad?

Zmiana ustawy Pgik nic w tym względzie nie wnosi. Prace zgłoszone do 30 lipca 2020 r. realizowane są w trybie poprzednich przepisów, zaś prace zgłoszone od 31 lipca 2020 r. – w trybie przepisów nowych. W sprawie powstałych zaległości proszę o informacje, w którym powiecie jest taka sytuacja, że czas oczekiwania trwa 6 miesięcy lub dłużej.

144.    Anonymous Attendee 11:41 Formularz zgłoszenia prac geodezyjnych w punkcie 8 zawiera 3 pola (wiersze) na wpisanie przedmiotowych danych. Czy można to interpretować, że dla danego zgłoszenia może być jeden, dwóch lub trzech kierowników roboty?

Kierownik prac geodezyjnych jest jeden, natomiast dodatkowe miejsce można wykorzystać na wpisywanie danych innych osób, które będą komunikować się z organem w związku z obsługa pracy geodezyjnej.

145.    Joanna Przybylska 11:35 Jaki poprawny cel pracy należy wskazać w zgłoszeniu pracy, chcąc wykonać mapę z projektem podziału nieruchomości rolnej?

Cel taki jest określony w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy PGiK tj. "sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości".

146.    Anonymous Attendee 11:34 Panie Profeszorze, jaki jest czas przebudowania GML?

Przez przebudowanie GML rozumiemy przygotowanie nowych schematów, co powinno być zrealizowane w ciągu roku.

147.    Golec 11:23 Jeśli uda mi sie zgłosić prace geodezyjną i po zaksięgowaniu kwoty na koncie Starostwa, w jakim czasie moge spodziewać się odebrania materiałów z PZGiK? a co jeśli wydział nie dopełni terminu przygotowania zgłoszenia?

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (dalej Pgik), organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej (dalej SGiK), który otrzymał zgłoszenie prac, udostępnia kopie zabiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dotyczących danego zgłoszenia prac niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty, o której mowa w art. 40a ust. 1. Jeżeli materiały nie zostaną udostępnione we wskazanym terminie, to wtedy proszę interweniować u starosty przedstawiając treść przepisu, natomiast jeśli taka interwencja nie odniesie skutków, proszę przekazać informację do odpowiedniego WINGiK oraz do GUGiK.

148.    Anonymous Attendee 11:29 Geodeta zgłasza podział jednej działki. Czy w ramach zgłoszenia uzupełniającego może po jakimś czasie dopisać działkę sąsiednią do pierwotnego podziału? Czy musi złożyć osobne zgłoszenie? Jest to obszar bezpośrednio przyległy, ale nadmieniam, że jeden podział nie wynika bezpośrednio z drugiego.

Jeżeli pierwotne zgłoszenie nie zostało zakończone, potrzebne będzie zgłoszenie uzupełniające, w którym jako powód zgłoszenia uzupełniającego należy wskazać – zgłoszenie prac dodatkowych dotyczących „zwiększenie obszaru objętego tym zgłoszeniem o obszar bezpośrednio do niego przyległy”. (art. 12 ust 2c pkt 1. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).

149.    Anonymous Attendee 11:26 Witam. Co do zgłaszania prac po wykonaniu pomiaru, to czy liczymy 5 dni kalendarzowych czy 5 dni roboczych po dokonaniu tego pomiaru? Na jednym ze slajdów nie było to jasno sprecyzowane. Dziękuję z góry za odpowiedź

Zgodnie z art. 12 ust. 1a, zgłoszenie prac geodezyjnych może nastąpić po rozpoczęciu prac geodezyjnych, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tych prac.

150.    Jakub Knapik 11:32 w art. 12 2e. <3 jest fragment "...nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty" - Czy chodzi o wykonanie przelewu czy zaksięgowanie wpłaty przez dany urząd ( częsty problem)

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, określenie ,,nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty”.

 

Linki do wszystkich części odpowiedzi: