Powrót

11.08.2021 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

9 sierpnia 2021 r. w powiatach: legionowskim, płockim i m. Płock uruchomiono, z wykorzystaniem szyny usług ZSIN, mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych.

Wymiana zawiadomień w pierwszym powiecie (mińskim) została uruchomiona 17 grudnia 2020 r. i od tamtej pory wdrożoną funkcjonalnością zostało przesłanych już ponad 30 300 zawiadomień elektronicznych.