Powrót

11.08.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla obszaru miast Gniezno (woj. wielkopolskie), Drezdenko (woj. lubuskie), Zgorzelec (woj. dolnośląskie), Łowicz i Tomaszów Mazowiecki (woj. łódzkie) o łącznej powierzchni ok. 318 km2:

  • zdjęcia lotnicze o GSD = 0.10 m,
  • ortofotomapa o pikselu 0.10 m,
  • numeryczny model terenu w formacie Arc/Info Ascii Grid o interwale siatki 1m.

Wyżej wymienione dane fotogrametryczne zostały wykonane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w ramach części 2, 3 i 4.

Nowo przyjętą ortofotomapę i numeryczny model terenu można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez usługi WCS i skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl. Zdjęcia można zakupić przez portal PZGiK składając stosowny wniosek.