Powrót

11.08.2021 Ortofotomapa standardowa w układzie Pseudo Mercator

W usłudze WMTS ortofotomapy standardowej dodaliśmy możliwość wyświetlania danych w układzie Pseudo Mercator (EPSG:3857). Układ ten jest wariantem odwzorowania Mercator oraz standardem do tworzenia map internetowych dla aplikacji. Obecnie jest używany przez praktycznie wszystkich głównych dostawców map online, w tym Google Maps, Bing Maps, OpenStreetMap oraz Esri. Użytkownik łącząc się w oprogramowaniu GIS-owym z usługą ortofotomapy standardowej WMTS, ma możliwość wyboru interesującego go układu, co zostało przedstawione poniżej na przykładzie oprogramowania QGIS: