Powrót

11.10.2019 Usługa KIEG przekroczyła 2 miliardy wywołań

W październiku 2019 r. liczba wywołań usługi Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów (KIEG) przekroczyła 2 miliardy.

Usługa została uruchomiona w lipcu 2017 r. i początkowo integrowała dane jedynie z kilkudziesięciu powiatów. Znaczącym krokiem do rozwoju usługi KIEG było włączenie jej 28 września 2017 r. do serwisu geoportal.gov.pl .  Od tego dnia wykorzystanie usługi wzrosło ponad 150-krotnie (z 300 tys. do 45 milionów zapytań miesięcznie). Funkcjonowanie usługi KIEG w Geoportalu dało także dodatkową motywację do włączanie do niej kolejnych powiatów i rozwoju usługi pod względem technicznym. Od 13 grudnia 2018 r. usługa KIEG integruje już wszystkie 380 powiatowych usług WMS, udostępniając w ten sposób aktualną informację o działkach i budynkach z całej Polski.

Ze statystyk wynika, że usługa KIEG ma bardzo dużo zastosowań zarówno w różnych portalach internetowych, jak i aplikacjach desktopowych. Ogólną statystykę wykorzystania usługi KIEG w poszczególnych latach jej funkcjonowania przedstawia załączony wykres.

Przedstawione statystyki wyraźnie wskazują, że w roku 2019 liczba wywołań usługi KIEG w stosunku do roku 2018 wzrośnie o ponad 100%.

Dodatkowo od 10 października 2019 r. usługa KIEG (w przypadku zapytań przychodzących z systemu ZSIN) generuje w zapytaniu GetFeatureInfo (dla wszystkich powiatów) dodatkowy atrybut, jakim jest numer KW, co przyczyniło się do znacznego usprawnienia systemu ZSIN dając jego użytkownikom możliwość łatwego pobierania treści księgi wieczystej.