Powrót

11.12.2019 Stan wdrożenia interfejsu do komunikacji z PESEL

Już wszystkie dziewięć firm tworzących oprogramowanie do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków wystąpiło o przyznanie uprawnień do testów udostępnionego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii 25 października 2019 r. interfejsu do komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków a rejestrem PESEL.

O postępach we wdrażaniu funkcjonalności informujemy Państwa na bieżąco. Aktualny stan wdrożeń w oprogramowaniu poszczególnych firm przedstawia poniższa tabela.

Aby w powiatach korzystać z funkcjonalności, oprócz odpowiedniego oprogramowania, potrzebny jest certyfikat dla powiatu oraz loginy i hasła dla poszczególnych użytkowników w powiatach, co uzyskuje się z GUGiK po wypełnieniu odpowiedniego wniosku. Schemat korzystania z udostępnionych funkcjonalności przedstawia poniższa ilustracja.

Aktualnie z komunikacji z PESEL korzysta powiat miński (ponad 400 zapytań) oraz miasto Chełm (ok. 20 zapytań). Kolejne 4 powiaty otrzymały parametry dostępu 10 grudnia 2019 r. i już dzisiaj powinny rozpocząć wykorzystanie funkcjonalności.