Powrót

11.12.2020 GUGiK udostępnia interfejs do odbierania zawiadomień z ksiąg wieczystych

Główny Urząd Geodezji i Kartografii 27 listopada 2020 r. udostępnił interfejs do odbierania w powiatowych systemach EGiB, zawiadomień o zmianach dokonanych w księgach wieczystych, który będzie realizowany z wykorzystaniem szyny usług ZSIN.

Dostęp do usług uzyskało 6 producentów oprogramowania, którzy skorzystali z zaproszenia na spotkanie zorganizowane przez Głównego Geodetę Kraju 27 listopada 2020 r. Nowa funkcjonalność powinna zostać już wkrótce zaimplementowana w pierwszych systemach do prowadzenia EGiB.

Interfejsy do wymiany zawiadomień elektronicznych będą w dalszym ciągu rozwijane, aby w najbliższym czasie umożliwić powiatom również wysyłanie do sądów zawiadomień o zmianach dokonanych w EGiB.