Powrót

11.12.2020 Zakończyła się 18 sesja szkoleniowa w Projekcie POWER

W kolejnej sesji szkoleniowej z cyklu „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e‑administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyło 36 osób. Do tej pory przeszkoliliśmy zdalnie w Projekcie POWER ponad 630 pracowników administracji państwowej i samorządowej.

W ramach prowadzonych zdalnie warsztatów uczestnicy poznają podstawowe elementy infrastruktury danych przestrzennych w Polsce, funkcjonowanie serwisu www.geoportal.gov.pl i możliwości wykorzystania danych i usług GUGiK w systemach informatycznych państwa oraz w oprogramowaniu QGiS. Szczegóły na stronie projektu https://power.gugik.gov.pl/.