Powrót

12.01.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla Gliwic o powierzchni 205 km2, dla którego wykonano:

  • zdjęcia lotnicze o GSD = 0,04 m;
  • ortofotomapę o pikselu 0,04 m.

Dane fotogrametryczne zostały wykonane na zlecenie Urzędu Miasta Gliwice.

 

Szczegółowy zasięg nowo przyjętych danych przedstawia poniższa ilustracja.

 

 

Rys. 1 Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl ze skorowidzami prezentującymi zakres nowo przyjętej ortofotomapy dla miasta Gliwic

 

Nowo przyjętą ortofotomapę można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez usługi WCS i skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl. Zdjęcia można zakupić przez portal PZGiK składając stosowny wniosek.

 

Rys. 2 Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl przedstawiający miasto Gliwice w usłudze Ortofotomapa Wysokiej Rozdzielczości