Powrót

12.01.2022 Podsumowanie prac związanych z aktualizacją, prowadzeniem i udostępnianiem PZGiK zrealizowanych przez GUGiK w 2021 r.

Do najważniejszych zadań związanych z aktualizacją, prowadzeniem i udostępnianiem danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zrealizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w 2021 roku należą:

  1. Aktualizacja Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego o poniższe dane, zrealizowana w ramach umów GUGiK:

Dane PZGIK

Charakterystyka przestrzenna

Zakres aktualizacji

Ortofotomapa 5 cm

0,05 m

Blisko 10 000 km2

Ortofotomapa 10 cm

0,10 m

Blisko 10 000 km2

NMT

1 m

Blisko 55 000 km2

NMPT

 

0,5 m

Blisko 1 000 km2

1 m

Blisko 34 000 km2

Dane pomiarowe LAS

4 p/m2

Blisko 34 000 km2

12 p/m2

Blisko 1 000 km2

BDOT10k

obszar powiatu

62 powiaty

  1. Przygotowanie i udostępnienie nowych danych BDOO. Po raz pierwszy opracowanie tych danych zostało wykonane przez GUGiK w procesie automatycznej generalizacji danych BDOT10k.
  2. Udostępnienie i modyfikacja szeregu usług sieciowych WMS, WMTS, WFS, WCS prezentujących dane pzgik oraz różnego rodzaju analizy (mozaika z Sentinela, NDVI, strefy buforowe wokół turbin wiatrowych, kilometraż dróg i wiele innych).
  3. Pomiar GNSS na 116 punktach podstawowej osnowy wysokościowej w ramach realizacji V kampanii modernizacyjnej podstawowej osnowy wysokościowej.
  4. Modernizacja osnowy magnetycznej poprzez pomiar składowych ziemskiego pola magnetycznego na 19 wiekowych punktach magnetycznych oraz 10 punktach zdjęcia magnetycznego oraz stabilizację 3 nowych  punktów wiekowych.
  5. Opracowanie i udostępnienie nowego modelu quasi-geoidy służącej do przeliczeń wysokości elipsoidalnych do układu PL-EVRF2007-NH.
  6. Przejęcie w pełny zarząd oraz włączenie w infrastrukturę systemu ASG-EUPOS stacji referencyjnych w: Mielcu, Tarnowie, Proszowicach, Nowym Targu oraz  Nowym Sączu, zarządzanych dotychczas przez jednostki samorządu terytorialnego.
  7. Udzielenie wsparcia merytorycznego oraz finansowego we wdrażaniu układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH do zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego 36 jednostkom samorządu na łączną kwotę 2,7 mln zł.
  8. Udostępnienie wtyczki do QGIS umożliwiającej wizualizację danych BDOT10k i BDOO.

Rys. 1 - przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl prezentujący ortofotomapę dla miasta Wrocławia.