Powrót

12.02.2021 Już ponad 30% operatów przekazywanych jest do zasobu w postaci elektronicznej

Na początku 2021 r. przeprowadziliśmy ankiety w powiatach w zakresie liczby operatów technicznych wpływających do PZGiK. Wynika z nich, że liczba operatów technicznych w postaci elektronicznej cały czas rośnie. W styczniu 2021 r. już ponad 30% operatów technicznych przekazywanych do zasobu była w postaci elektronicznej.

Dla porównania w całym 2020 r. udział operatów elektronicznych jedynie wyniósł 11 %.

Podstawowym impulsem do wzrostu liczby operatów elektronicznych była zmiana art. 42 ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz nowe rozporządzenie ws. standardów, które zakłada, że od 1 stycznia 2022 r. wszystkie operaty będą przekazywane do zasobu tylko w postaci elektronicznej. Wprowadzenie operatu elektronicznego jest bardzo ważnym zadaniem w informatyzacji geodezji, ponieważ w ten sposób unikamy w obiegu ponad miliona dokumentów papierowych (w roku 2020 wszystkich operatów złożono 1013399).