Powrót

12.03.2020 Nowa funkcjonalność w Geoportalu – Objętość wykop/nasyp

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy funkcjonalność – „Objętość wykop/nasyp”. Dostęp do niej znajduje się w menu „NUMERYCZNY MODEL TERENU”.  Narzędzie wykonuje analizy związane z planowaniem wykopów lub nasypów. Wynikiem analiz jest wyliczenie objętości mas ziemnych planowanych robót oraz ich wizualizacja. Dodatkowo istnieje możliwość zapisu wyników analiz do pliku tekstowego lub shapefile.