Powrót

12.03.2020 Nowelizacja ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne na 7 posiedzeniu Senatu RP X Kadencji

Podczas posiedzenia plenarnego  Senatu RP 12 marca 2020 r. omawiano nowelizację ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Stanowisko rządu reprezentował Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski. W związku ze zgłoszonymi poprawkami ustawa została odesłana do komisji senackiej.  Posiedzenie komisji odbędzie się 13 marca 2020 r. o godz. 8:30.