Powrót

12.03.2021 Nowe ortofotomapy w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne ortofotomapy dla obszaru miasta Elbląg o łącznej powierzchni 104 km2 opracowane przy wykorzystaniu zobrazowań lotniczych pozyskanych w 2020 roku. Ortofotomapa została opracowana z pikselem 5 cm w przestrzeni barwnej RGB oraz CIR na zlecenie Powiatu Elbląg.

Na poniższej ilustracji prezentujemy obszar, dla którego dostępne są nowe ortofotomapy.

Nowo przyjętą ortofotomapę można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez skorowidze publikowane w serwisie www.mapy.geoportal.gov.pl. Ortofotomapy są także widoczne w usługach sieciowych WMS i WMTS.