Powrót

12.03.2021 Posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej

W formie wideokonferencji 11 marca 2021 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia przez Głównego Geodetę Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego, prof. PW nowo powołanych członków Rady, do których należą: Marek Bittner, Robert Cieszyński, Wojciech Dyakowski, Andrzej Figas, Hanna Mierzwiak, Arkadiusz Piotrowski, Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska oraz Andrzej Żylis.

Tematem wiodącym posiedzenia było: Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii – rola uczelni
w kształceniu geodetów i kartografów oraz możliwość uzyskania uprawnień.

Wprowadzeniem do dyskusji była prezentacja dr. hab. inż. Janusza Walo, prof. PW, który kierował pracami zespołów opracowujących ww. temat. Zostało przedstawione stanowisko w zakresie kształcenia ośrodków akademickich, jak i kwestie związane z uprawnieniami z punktu widzenia wykonawców geodezyjnych.

Zagadnienia, które omawiano w żywej dyskusji dotyczyły kształcenia zawodowego na różnych poziomach oraz roli pracodawców w procesie przygotowania do zawodu. Wspominano także o potrzebie ustawowego obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych poprzez ciągłe kształcenie.

W toku dyskusji nad głównym tematem, zaproponowano uchwałę w sprawie uwzględnienia nazwy „geodezja” w wykazie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

Kolejne obrady Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano na 10 czerwca 2021 r.,
na którym poruszane będą tematy związane z: Funkcjonowaniem branży geodezyjnej w warunkach stanu zagrożenia epidemicznego - działalność gospodarcza, realizacja prac geodezyjnych, uprawnienia zawodowe.