Powrót

12.03.2021 Zmiany w Portalu BDOT10k

Do Portalu BDOT10k wprowadziliśmy nowe funkcjonalności oraz udogodnienia pozwalające na łatwiejsze korzystanie z serwisu oraz wpływające na poprawę komfortu pracy z danymi.

Do najważniejszych zmian wdrożonych w aplikacji zaliczamy:

  • sposób prezentacji wyników poprzez ujednolicenie struktury wyświetlanych identyfikatorów dla wyselekcjonowanych obiektów jako lokalne ID,
  • dodanie nowej ikonki pozwalającej na automatycznie wywołanie zakładki Selekcja oraz dającej możliwość szybszego dostępu do definiowania warunków analiz z poziomu paska narzędzi,
  • nowe położenie przycisku GPS oraz informacji o skali w prawej górnej części interfejsu użytkownika aplikacji mapowej,
  • zmniejszenie szerokości panelu bocznego zajmującego obecnie około 30% powierzchni ekranu.

Zobrazowane zmiany przedstawiamy poniżej.