Powrót

12.04.2021 Stan wdrożenia operatów elektronicznych w I kwartale 2021 r.

Z przeprowadzonych każdego miesiąca pierwszego kwartału 2021 r. ankiet wynika, że ogólnie w tym okresie 33% operatów przyjętych do zasoby stanowiły operaty elektroniczne. 

Z danych przekazanych przez powiaty wynika, że zdecydowanym liderem w informatyzacji operatów technicznych jest powiat strzeliński, w którym 100% operatów w I kwartale 2021 r. wpłynęło w postaci elektronicznej, a całą pierwszą dziesiątkę przedstawiono poniżej.

Pod względem liczby operatów przyjętych w postaci elektronicznej zdecydowanym liderem jest powiat kartuski, w którym przyjęto 2633 operatów elektronicznych, a całą pierwszą dziesiątkę wraz z liczbą przyjętych operatów elektronicznych przedstawiono poniżej.

 

Niestety jest też ciemniejsza strona informatyzacji operatów, ponieważ w 7 powiatach nie przyjęto w I kwartale 2021 r. żadnego operatu elektronicznego. Wykaz tych powiatów przedstawiamy poniżej.