Powrót

12.05.2021 Rozwiązanie „Zespołu do oceny obowiązujących regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem ewidencji gruntów i budynków"

Decyzją Głównego Geodety Kraju 11 maja 2021 r. zakończył prace powołany 10 lipca 2018 r. Zespół do oceny obowiązujących regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem ewidencji gruntów i budynków. Zespół wykonał postawione przed nim zadania polegające na ocenie istniejących przepisów związanych z ewidencją gruntów i budynków i przedstawił propozycje zmian w tych przepisach. Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski podziękował jego członkom za wykonaną pracę podkreślając, że wiele rekomendacji zostało uwzględnionych w projekcie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków, który został przekazany do konsultacji publicznych. Treść projektu i załączników została opublikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji, a uwagi można zgłaszać do 21 maja 2021 r.

rys. 1