Powrót

12.07.2019 Bieżący stan aktualizacji BDOT10k – nowa warstwa w Geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl w ramach grupy warstw „Siatki i układy współrzędnych” dodano nową warstwę „Bieżący stan aktualizacji BDOT10k”, która udostępnia informację o statusie prac nad aktualizacją BDOT10k na obszarze poszczególnych powiatów. Rozróżnieniu podlegają powiaty, na terenie których opracowanie jest w trakcie realizacji (warstwa „W aktualizacji”) oraz takie z zakończonymi już pracami i prowadzoną kontrolą opracowania (warstwa „W kontroli”). Na załączonej mapie przedstawiono stan realizacji prac na 12 lipca 2019 r.

Warstwa prezentuje bieżący stan aktualizacji na podstawie systemu zarządzania bazą BDOT10k, w którym są ewidencjonowane wszystkie procesy związane z wydawaniem danych Wykonawcom i kontrolą. W stosunku do warstwy monitoringu BDOT10k, dostępnej w grupie „Monitoring pozyskiwania danych”, mogą wystąpić odstępstwa, ponieważ w monitoringu obszary w realizacji oznaczane są od chwili podpisania umowy z Wykonawcą, co nie oznacza jeszcze wydania danych.