Powrót

12.07.2021 Nowe umowy na aktualizację baz BDOT10k

Główny Geodeta Kraju 8 lipca 2021 r. zawarł 3 umowy w ramach ogłoszonego w 2021 roku zamówienia publicznego na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k).
Zostaną zaktualizowane dane dla powiatów z obszaru województwa wielkopolskiego: chodzieski
i grodziski
oraz z obszaru województwa mazowieckiego: pułtuski.

Obszar objęty opracowaniem przedstawia poniższa ilustracja.

 

 

Informacje o statusie prac dotyczących aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych, realizowanych obecnie przez GUGiK oraz Urzędy Marszałkowskie, można uzyskać w serwisie https://mapy.geoportal.gov.pl/ w warstwie „Monitoring pozyskiwania danych → BDOT10k”.